• tin-tuc-4
  • tin-tuc-5
  • Tập huấn kĩ năng vận động chính sách cho cán bộ xã và nông dân nòng cốt của 3 tỉnh.
  • Phân ủ hữu cơ vi sinh: an toàn, tiết kiệm và hiệu quả
  • Nông dân huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên thăm nhóm tín dụng tiết kiệm tại tỉnh Phú Thọ.

Tin tức khác


Đi chợ vùng cao tại Hà Nội

(www.cpv.org.vn) Trong các ngày từ 19 - 21/4, Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam năm 2013 diễn ra tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội), đem tới công chúng những hoạt động đậm bản sắc văn hóa các dân tộc trên cả nước.

Canh tác lúa SRI: Giảm rủi ro,tăng lợi nhuận

(www.kinhtenongthon.com.vn) Được triển khai ở nước ta từ năm 2007, đến nay, đã có 1 triệu nông dân ở nhiều địa phương áp dụng hệ thống thâm canh lúa cải tiến (SRI). Theo đánh giá, SRI có thể là một lựa chọn hợp lý cho các địa phương trong tình hình biến đổi khí hậu đang diễn biến phức tạp hiện nay.