• tin-tuc-4
  • tin-tuc-5
  • Tập huấn kĩ năng vận động chính sách cho cán bộ xã và nông dân nòng cốt của 3 tỉnh.
  • Phân ủ hữu cơ vi sinh: an toàn, tiết kiệm và hiệu quả
  • Nông dân huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên thăm nhóm tín dụng tiết kiệm tại tỉnh Phú Thọ.

Hoạt động của dự án


Khóa tập huấn kĩ năng vận động chính sách

Trong ba ngày từ 27 – 29 tháng 12 năm 2012, tại Nhà khách Hồ Xuân Hương – TP.Hà Nội đã diễn ra khóa tập huấn “Kỹ năng vận động chính sách” nằm trong khuôn khổ dự án “Các tổ chức Phi chính phủ Việt Nam vì sinh kế cộng đồng các dân tộc miền núi phía Bắc” do Trung tâm SRD chủ trì tổ chức với sự phối hợp của Trung tâm CSDM và CERDA.

Tổng kết đánh giá hoạt động Câu lạc bộ sinh kế cộng đồng xã Tam Thanh

Câu lạc bộ sinh kế cộng đồng xã Tam Thanh, huyện Tân Sơn vừa tổ chức tổng kết đánh giá hoạt động của câu lạc bộ sinh kế cộng đồng năm 2012.

Nhằm hỗ trợ các hộ gia đình ở xã Tam Thanh, huyện Tân Sơn tăng thu nhập một cách bền vững, tháng 11/2011, Trung tâm Phát triển nông thôn bền vững (SRD) đã triển khai dự án sinh kế bền vững thông qua phát triển kinh tế đa dạng và tiếp cận các dịch vụ thích hợp.