• tin-tuc-4
  • tin-tuc-5
  • Tập huấn kĩ năng vận động chính sách cho cán bộ xã và nông dân nòng cốt của 3 tỉnh.
  • Phân ủ hữu cơ vi sinh: an toàn, tiết kiệm và hiệu quả
  • Nông dân huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên thăm nhóm tín dụng tiết kiệm tại tỉnh Phú Thọ.

Hoạt động của dự án


Phân ủ hữu cơ vi sinh - an toàn, tiết kiệm và hiệu quả

Phân ủ hữu cơ vi sinh không còn là một mô hình quá mới mẻ tại Việt Nam. Từ năm 1992, thông qua chương trình IPM nhiều nông dân tại xã Võ Miếu, huyện Thanh Sơn đã được hướng dẫn kĩ thuật ủ phân hữu cơ vi sinh để bón lót cho chè. Tuy nhiên, chỉ cách Võ Miếu không xa khoảng 15km nhưng nhiều bà con tại xã Tam Thanh, huyện Tân Sơn vẫn chưa biết nhiều đến tác dụng của loại phân bón rẻ tiền, dễ làm mà hiệu quả này.