• tin-tuc-4
  • tin-tuc-5
  • Tập huấn kĩ năng vận động chính sách cho cán bộ xã và nông dân nòng cốt của 3 tỉnh.
  • Phân ủ hữu cơ vi sinh: an toàn, tiết kiệm và hiệu quả
  • Nông dân huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên thăm nhóm tín dụng tiết kiệm tại tỉnh Phú Thọ.

Hoạt động của dự án


Lễ khởi động Dự án tại tỉnh Phú Thọ

Dự án "Các tổ chức phi chính phủ ViệtNam vì sinh kế cộng đồng các dân tộc miền núi phía Bắc" - do tổ chức Manos Unidas của Tây Ban Nha tài trợ cho Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD) phối hợp cùng Trung tâm Trung tâm nghiên cứu và phát triển vùng cao (CERDA), Trung tâm vì sự phát triển bền vững miền núi (CSDM) đã được triển khai tại ba tỉnh Phú Thọ, Thái Nguyên và Hòa Bình.

Mục đích của dự án nhằm phát triển các tổ chức cộng đồng để giúp đỡ đồng bào dân tộc thiểu số cải thiện sinh kế và tham gia tốt hơn vào quá trình tự ra quyết định. Dự án được triển khai tại 6 xã thuộc 4 huyện bao gồm xã Tân Sơn và Nà Mèo - huyện Mai Châu của Hòa Bình; xã Tam Thanh - huyện Tân Sơn, xã Võ Miếu - huyện  Thanh Sơn của Phú Thọ; xã Phúc Cường và Đức  Lương - huyện Đại  Từ của Thái Nguyên trong thời gian từ năm 2011 đến năm 2014.