• tin-tuc-4
  • tin-tuc-5
  • Tập huấn kĩ năng vận động chính sách cho cán bộ xã và nông dân nòng cốt của 3 tỉnh.
  • Phân ủ hữu cơ vi sinh: an toàn, tiết kiệm và hiệu quả
  • Nông dân huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên thăm nhóm tín dụng tiết kiệm tại tỉnh Phú Thọ.

Hỗ trợ vốn vay từ Quỹ phát triển sinh kế cho hai Câu lạc bộ sinh kế cộng đồng tại tỉnh Phú Thọ

Ngày 10/5/2013, tại Hội trường UBND xã Tam Thanh - huyện Tân Sơn, Trung tâm SRD đã tiến hành giải ngân đợt 2 nguồn vốn cho vay của Quỹ phát triển sinh kế do dự án hỗ trợ cho Câu lạc bộ sinh kế cộng đồng Tam Thanh với sự chứng kiến của đại diện lãnh đạo UBND xã Tam Thanh.


Hai câu lạc bộ sinh kế cộng đồng (CLBSKCĐ) xã Tam Thanh - huyện Tân Sơn và CLBSKCĐ xã Võ Miếu - huyện Thanh Sơn là hai tổ chức cộng đồng của nông dân được thành lập với sự hỗ trợ của Trung tâm SRD. Với mục đích tăng số lượng và khả năng sẵn có của các khoản tín dụng nhỏ cho các thành viên hai CLB trong phát triến sinh kế và cải thiện chất lượng cuộc sống, Dự án đã hỗ trợ các hội viên hai CLB thành lập các nhóm tín dụng tiết kiệm (gọi tắt là VSLA) tại 7 thôn của 2 xã để huy động nguồn vốn tự có. Đồng thời Dự án cũng cung cấp khoản vay phụ không lấy lãi từ Quỹ phát triển sinh kế cho thành viên thông qua các tổ nhóm của 2 CLB.

Trong năm 2012, Quỹ phát triển sinh kế đã giải ngân đợt 1 vốn cho vay với tổng số tiền là 155,5 triệu đồng cho 2 CLB.
Đến năm 2013 sau khi đánh giá kết quả quản lý và sử dụng vốn vay của 2 CLB, ngày 10/5/2013 Dự án đã tiếp tục giải ngân đợt 2 cho CLB Tam Thanh với tổng số tiền 80.7 triệu đồng. Dự kiến đầu tháng 6 sẽ tiếp tục giải ngân đợt 2 cho CLB Võ Miếu.

 

Ban chủ nhiệm CLB Tam Thanh tiến hành giải ngân vốn vay từ Quỹ phát triển sinh kế cho 6 tổ với sự có mặt của cán bộ Trung tâm SRD và đại diện lãnh đạo UBND xã Tam Thanh.

Bên cạnh nguồn vốn vay từ Quỹ phát triển sinh kế của dự án, đến hết tháng 5 năm 2013, các tổ tín dụng - tiết kiệm của 2 CLB đã huy động được 85 triệu đồng từ nguồn tiết kiệm của thành viên.

Nguồn vốn tiết kiệm của hội viên và vốn từ Quỹ sinh kế của dự án do Ban chủ nhiệm và các thành viên CLB trực tiếp quản lý, sử dụng để cho các hội viên vay quay vòng. Mức lãi suất và thời hạn vay do tất cả thành viên CLB tự quy định thông qua quy chế để đảm bảo nhiều hộ sản xuất nhỏ, các hộ đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận được. Do đó mức lãi suất của nguồn vốn vay từ Quỹ phát triển sinh kế dự án luôn đảm bảo cạnh tranh với lãi suất Ngân hàng tại cùng thời điểm. Số tiền lãi thu được từ vốn tiết kiệm của hội viên tiếp tục được sử dụng làm vốn vay quay vòng. Tiền lãi từ vốn vay dự án được sử dụng cho các chi phí quản lý và hoạt động sinh hoạt chung của 2 CLB. Những khoản vay chủ yếu được thành viên sử dụng để đầu tư vật tư đầu vào, phương tiện sản xuất trong chăn nuôi lợn, gà, sản xuất chè búp tươi, chế biến chè búp khô...

Như vậy, thông qua việc hình thành các tổ tín dụng tiết kiệm cũng như cung cấp hỗ trợ tài chính từ dự án đã từng bước hỗ trợ Ban chủ nhiệm hai CLB cũng như các nông dân tham gia thiết lập và vận hành cơ chế tự quản từ huy động vốn, quản lý, sử dụng, giám sát hỗ trợ  và thu hồi vốn. Nhờ vậy, hai CLB đã giúp nhiều nông dân nghèo được cung cấp một khoản đầu tư dù nhỏ chỉ từ 1,5 triệu – 5 triệu đồng nhưng rất đáng kế trong những lúc cần thiết nhất đủ mang lại một phương tiện kiếm sống, một bàn đạp để giải quyết nhu cầu bức bách và tạo nguồn thu ổn định cho gia đình mình.
Các hộ nghèo và dân tộc thiểu số nhờ tham gia CLB cũng thêm tự tin khi biết sử dụng và quản lý nguồn vốn hiệu quả.

Một số hình ảnh thành viên CLB sinh kế cộng đồng được vay vốn từ Quỹ phát triển sinh kế của dự án từ năm 2012 và sử dụng có hiệu quả trong phát triển kinh tế hộ


Niềm vui của chị Hà Thị Huệ (dân tộc Mường), khu 1 Múc xã Tam Thanh khi được dự án hỗ trợ vay 5 triêu đồng đầu tư thức ăn để tăng số đầu lợn thịt .


Chị Phùng Thị Kim Anh (dân tộc Mường), khu 6 Tảng xã Tam Thanh cải thiện thu nhập gia đình nhờ khoản vay 2 triệu hỗ trợ mua gà giống.

 

Chị Lê Thị Hương (dân tộc Kinh), thành viên CLB Võ Miếu bên đàn gà được đầu tư nhờ vốn vay từ dự án./