• tin-tuc-4
  • tin-tuc-5
  • Tập huấn kĩ năng vận động chính sách cho cán bộ xã và nông dân nòng cốt của 3 tỉnh.
  • Phân ủ hữu cơ vi sinh: an toàn, tiết kiệm và hiệu quả
  • Nông dân huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên thăm nhóm tín dụng tiết kiệm tại tỉnh Phú Thọ.

Hoạt động của dự án


Tập huấn đào tạo thú y viên thôn bản đợt 1 tại Mai Châu, Hòa Bình

Ngày 20 - 21/4/2013, trong khuôn khổ gói hoạt động hỗ trợ củng cố và phát triển mạng lưới thú y viên thôn bản tại các xã dự án ở Hòa Bình, Trung tâm CSDM phối hợp với Trạm Thú y huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình đã tổ chức khóa tập huấn “Đào tạo thú y viên thôn bản đợt 1”.