Liên hệ

1. Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD)
     Địa chỉ: Số 56, ngách 19/9 Kim Đồng, Hoàng Mai, Hà Nội
    Tel: 043. 943 6676 * Fax: 043.943.6449 * Website: http://www.srd.org.vn

lienhe-hoa-nt

Bà Nguyễn Thị Hòa
Phó Giám đốc Trung tâm SRD

Điện thoại: 043.943.6676/78 (số máy lẻ 408)
Hòm thư: hoa@srd.org.vn

lienhe-thang-km

Ông Kiều Minh Thắng
Điều phối dự án & Cán bộ dự án tại Phú Thọ

Điện thoại: 043.943.6676/78 (số máy lẻ 213)
Hòm thư: thang@srd.org.vn

 

2. Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển vùng cao (CERDA)
     Địa chỉ: Phòng 801, Chung cư Ngân hàng Nông nghiệp Cầu Giấy
     Ngách 106/10, ngõ 106, Hoàng Quốc Việt, Hà Nội
     Tel: (04) 62690848/ 62690174 * Fax: (04) 62690848

lienhe-hien-vt

Bà Vũ Thị Hiền
Giám đốc Trung tâm CERDA

Điện thoại: 04 62690174
Hòm thư: tranvuhientk@yahoo.com

lienhe-ho-ma

Ông Mùa A Hồ
Cán bộ dự án tại Thái Nguyên

Điện thoại: 04 62690848
Hòm thư: muaho86@gmail.com

 

3. Trung tâm Vì sự phát triển bền vững miền núi (CSDM)
     Địa chỉ: Số 38 ngõ 203 Chùa Bộc, Hà Nội
    Tel : (84).4.35130487 * Fax: (84). 4. 35130835 * Website: http://www.csdm.vn

lienhe-truong-lt

Bà Lương Thị Trường
Giám đốc Trung tâm CSDM

Điện thoại: 043.513.0487
Hòm thư: lt.truong@csdm.vn

lienhe-cong-dh

Ông Đường Hoàng Công
Cán bộ dự án tại Hòa Bình

Điện thoại: 043.513.0487
Hòm thư: hoangcong@csdm.vn

 

4. Quản trị Website:

lienhe-ha-dk

Đới Thị Khánh Hà
Cán bộ dự án Trung tâm SRD

Điện thoại: 043.943.6676/78 (số máy lẻ 416)
Hòm thư: hadk@srd.org.vn

   

Gửi Email

Gửi Email. Tất cả các thông tin được đánh dấu * là bắt buộc.