In bài này

Lĩnh vực hoạt động

Với những nỗ lực trong xóa đói giảm nghèo, Việt Nam đã đạt thành tựu đáng kể trong thời gian ngắn (từ tỉ lệ hội nghèo khoảng 58% năm 1992 xuống còn 14,5% năm 2008 – nguồn báo cáo World Bank). Bên cạnh thành công là những thách thức mới đang đặt ra cho chúng ta: sự chênh lệch giàu nghèo ngày càng gia tăng, đặc biệt tại những vùng nghèo khổ, xa xôi trong khi đó tác động của biến đổi khí hậu đối với khu vực này càng làm cho cộng đồng các dân tộc thiểu số chịu nhiều sức ép và gánh nặng. Là một quốc gia với 80% dân số làm việc trong lĩnh vực Nông – Lâm nghiệp. Phụ nữ đóng vai trò quan trọng khi chiếm 70% lực lượng lao động nông thôn trong cả nước. Trước những tác động, khó khăn nêu trên, phụ nữ dân tộc ở vùng sâu vùng xa ngày càng chịu nhiều thiệt thòi.

Ba tổ chức SRD, CERDA và CSDM đều có cùng quan điểm một trong những cách tốt nhất giúp cộng đồng các dân tộc thiểu số thoát khỏi vòng tròn đói nghèo là tạo cho họ sinh kế bền vững và phù hợp với những tác động không ngừng của biến đổi khí hậu. Đồng thời tăng cường vị thế và quyền cho phụ nữ để họ phát huy hết tiềm năng cá nhân nhằm giúp họ có khả năng tự hỗ trợ cho bản thân, gia đình cũng như đóng góp các sáng kiến trong quá trình phát triển tại cộng đồng.

Chúng tôi đã thực hiện các hỗ trợ can thiệp thông qua những lĩnh vực sau:

Tạo thu nhập - Phát triển kinh tế hộ gia đình


Qua phân tích chúng tôi nhận thấy chính địa hình phức tạp, xa xôi hẻo lánh đã hạn chế các hoạt động sản xuất cũng như việc tiếp nhận những tiến bộ và kiến thức trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của bà con. Bên cạnh đó một số những tập quán sản xuất đã không còn phù hợp với xu thế cũng như chưa thích nghi trước những tác động ngày khắc nghiệt của biến đổi khí hậu.

Những can thiệp hướng đến việc cung cấp các tiến bộ kĩ thuật trong sản xuất, hỗ trợ tín dụng, các kĩ năng làm giàu và tiếp cận thị trường.

Quản trị cộng đồng - Thúc đẩy mạng lưới các tổ chức cộng đồng

Phương pháp tiếp cận của ba tổ chức trong phát triển bền vững cộng đồng dân tộc thiểu số bản địa đó là xây dựng và củng cố mạng lưới các tổ chức cộng đồng cấp cơ sở. Xây dựng năng lực cho các tổ chức cộng đồng phát triển vững mạnh tại ba tỉnh là nền tảng thúc đẩy mạng lưới các TCCĐ nhân rộng tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Thông qua các tổ chức cộng đồng, hoạt động hỗ trợ từ dự án sẽ tạo nhiều cơ hội cho đồng bào dân tộc thiểu số tham gia vào phát triển sinh kế, cải thiện thu nhập,  tham gia vào điều hành và quản lý hoạt động tổ nhóm. Thông qua tổ chức cộng đồng sẽ tạo ra các diễn đàn cho cộng đồng dân tộc thiểu số các tỉnh gặp gỡ, thảo luận những vấn đề liên quan đến gia đình và cộng đồng của mình một cách tự tin hơn. Việc thực sự hiểu hết quyền và nghĩa vụ của người dân sẽ thúc đẩy quá trình thực hiện dân chủ cơ sở và bình đẳng giới tại địa phương.

Thúc đẩy sự phát triển của phụ nữ dân tộc


Khi nói đến tăng quyền năng cho phụ nữ nói chung, cho phụ nữ các dân tộc thiểu số nói riêng, chỉ đơn giản là các phương thức làm cho người phụ nữ hiểu hơn vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của mình trong gia đình cũng như ngoài xã hội, nhằm góp phần cải thiện tốt hơn cuộc sống của chính họ và cộng đồng của họ.
Dự án "Các tổ chức phi chính phủ Việt Nam vì sinh kế cộng đồng các dân tộc miền Núi phía Bắc" đã áp dụng triết lý trên để tăng cường năng lực phụ nữ thông qua hàng loạt các hoạt động của dự án tại ba tỉnh Hòa Bình Phú Thọ, Thái Nguyên. Cơ hội giao lưu, học hỏi của phụ nữ tại ba vùng dự án cũng được mở rộng thông qua các chuyến thăm quan, chia sẻ kinh nghiệm về các mô hình sinh kế tốt với các nhóm nông dân trong cũng như ngoài tỉnh. Nhờ vậy các nữ nông dân có dịp trao đổi về việc chăm sóc gia đình cũng như mạnh dạn tham gia các hoạt động chung của cộng đồng.
Những hỗ trợ ưu tiên tăng thu nhập để từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho gia đình khi được giải quyết sẽ tạo điều kiện để người phụ nữ có khả năng tự tin đưa ra các quyết định liên quan tới cuộc sống của gia đình, đồng thời có nhiều cơ hội tham gia vào quá trình quản trị cộng đồng hơn. Cách nhìn nhận về vai trò và những đóng góp của họ trong con mắt của nam giới, của xã hội sẽ dần được cải thiện và nâng cao. Điều quan trọng là chính phụ nữ nhận thức được vị trí quan trọng của mình trong quá trình phát triển./