In bài này

Nhà tài trợ

Manos Unidas là một tổ chức phi chính phủ của Tây Ban Nha hoạt động với mục tiêu trợ giúp và thúc đẩy sự phát triển ở các nước thế giới thứ ba tại châu Á, châu Phi và châu Mĩ. Năm 2011, Manos Unidas đã tài trợ cho 605 dự án tại 58 quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau trên toàn cầu, với tổng số tiền lên tới 35,609,415.44 Euro.

Sứ mệnh

Manos Unidas hoạt động với sứ mệnh chống lại đói nghèo, suy dinh dưỡng, dịch bệnh, thúc đẩy giáo dục và sự tiến bộ xã hội của phụ nữ.

Các giá trị của tổ chức

 • Đảm bảo một cuộc sống tốt đẹp cho tất cả mọi người
 • Đảm bảo, tôn trọng và chú trọng phát triển nhân quyền
 • Đoàn kết vì sự công bằng, no ấm cho những vùng khó khăn ở châu Á, châu Phi và châu Mĩ.
 • Hòa bình được xây dựng trên tinh thần đối thoại, hợp tác
 • Đảm bảo chất lượng và sự chuyên nghiệp trong mọi hoạt động
 • Hợp tác với các tổ chức khác nhằm đáp ứng mong muốn của mọi người, không phân biệt giới tính, dân tộc, quốc gia hay tôn giáo.
 • Minh bạch trong tuyển dụng, quản lý và sử dụng các nguồn lực.

Các lĩnh vực hoạt động chính

 • Thúc đẩy sự phát triển và đảm bảo quyền lợi của phụ nữ: Đây là vấn đề ưu tiên hàng đầu trong các dự án của Manos Unidas.
 • Nông nghiệp: Các dự án về nông nghiệp của Manos Unidas nhằm cải thiện mức sống của người dân vùng nông thôn thông qua một loạt các hoạt động can thiệp hiệu quả.
 • Giáo dục: Manos Unidas tài trợ cũng như thực hiện các dự án về giáo dục thông qua xây dựng các trung tâm đào tạo nghề, cung cấp trang thiết bị cho các trường học nhằm mục tiêu tăng tỷ lệ biết chữ và phổ cập giáo dục cho trẻ em.
 • Phát triển xã hội: Các dự án của Manos Unidas thuộc mảng này nhằm giúp cộng đồng nhận thức rõ ràng và đầy đủ về trách nhiệm xã hội cũng như nâng cao chất lượng cuộc sống tại những cộng đồng đó.
 • Y tế: Thông qua việc hỗ trợ các dự án về y tế, Manos Unidas mong muốn góp phần phòng ngừa bệnh tật cho người dân bằng các hoạt động thiết thực như xây dựng bệnh viện, phát triển các chiến dịch về tiêm chủng phòng bệnh và đào tạo đội ngũ cán bộ y tế.

Manos Unidas và ba tổ chức SRD, CSDM và CERDA

Năm 2011, với sáng kiến của SRD và mục tiêu chiến lược của Manos Unidas, Manos Unidas đã tài trợ dự án “Các tổ chức phi chính phủ Việt Nam hướng tới sinh kế cộng đồng các dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc” và hợp tác và đồng thực hiện của ba tổ chức SRD, CSDM và CERDA tại ba tỉnh Phú Thọ, Hòa Bình và Thái Nguyên. (Mã số SRD: VM037, 2011 - 2014).

Trung tâm SRD là đối tác lâu năm của Manos Unidas. Từ năm 2007, Manos Unidas đã hợp tác và tài trợ cho SRD một số dự án trên cả hai lĩnh vực Nông nghiệp bền vững và Biến đổi khí hậu trong đó dự án tiêu biểu như “Nông dân nghèo và phụ nữ tham gia quản lý thủy nông, xã Hưng Long, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ” (Mã số SRD: VM007, 2007 – 2010), “Áp dụng chuỗi giá trị cải thiện sinh kế nông thôn trong bối cảnh thiên tai và biến đổi khí hậu tại huyện Can Lộc tỉnh Hà Tĩnh” (Mã số SRD: VM038, 2012 – 2014)./.