In bài này

Ban quản lý dự án

logo-srd

Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD)

 

Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (viết tắt là SRD), là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận của Việt Nam, trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (viết tắt là VUSTA). Tiền thân từ tổ chức CIDSE Việt Nam (tổ chức Hợp tác Quốc tế vì sự Phát triển và Đoàn kết), SRD được thành lập vào tháng 3 năm 2006, giấy phép hoạt động do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường cấp.

Sứ mệnh của SRD là hỗ trợ các vùng nông thôn để cộng đồng tự quản lý hệ thống sinh kế một cách bền vững thông qua: i) phát triển nông nghiệp bền vững; ii) tăng thu nhập cho nông dân qua việc phát triển phương thức sinh kế bền vững và đa dạng; iii) tăng cường năng lực cho các tổ chức cộng đồng qua quá trình ra quyết định; iv) vận động chính sách vì người nghèo.

SRD chú trọng vào việc cải thiện năng lực của cộng đồng bị thiệt thòi để họ có thể quản lý bền vững hệ thống sinh kế, các chương trình giảm nghèo hiệu quả của các tổ chức phi chính phủ, phát triển cộng đồng và các mô hình quản lý nguồn lực; trong đó nhóm mục tiêu là các nhóm dân tộc thiểu số nghèo và nghèo nhất ở Việt Nam.

Trung tâm SRD đang thực hiện những dự án phát triển nông nghiệp và sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu hỗ trợ xoá đói giảm nghèo tại các tỉnh miền núi phía Bắc và các tỉnh miền Trung (Thừa Thiên Huế, Hà Tĩnh, Quảng Trị).

Với tôn chỉ  người dân tại các vùng nông thôn đủ năng lực để tự quản lý nguồn sinh kế của họ một cách bền vững trong một xã hội dân chủ, công bằng và văn minh, trong khuôn khổ dự án “Các tổ chức phi chính phủ Việt Nam hướng tới sinh kế của các cộng đồng dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc”, Trung tâm SRD triển khai các hoạt động hỗ trợ kĩ thuật, tín dụng thông qua củng cố và phát triển hai câu lạc bộ sinh kế cộng đồng và các nhóm sở thích tại hai xã Tam Thanh và Võ Miếu của tỉnh Phú Thọ nhằm phát triển đa dạng các mô hình sinh kế phù hợp với nông dân nghèo và cộng đồng dân tộc thiểu số. SRD đồng thời truyền tải nhu cầu, tiếng nói từ người dân và chính quyền địa phương, các đề xuất, khuyến nghị và sáng kiến cộng đồng tới các diễn đàn chính sách ở cấp cao hơn.

CERDA Logo

 

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Vùng cao (CERDA)

 

Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển Vùng cao (CERDA) là tổ chức hoạt động không vì lợi nhuận thành lập năm 2004, trực thuộc Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), giấy phép hoạt động do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường cấp.

CERDA hoạt động với sứ mệnh góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhóm thiệt thòi, cộng đồng dân tộc thiểu số, phụ nữ và trẻ em, hỗ trợ thúc đẩy sự tham gia của người dân hướng tới quản trị tốt cộng đồng, thúc đẩy cộng đồng có cơ hội tiếp cận bình đẳng với các nguồn lực công, sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên hợp lý, phát triển bền vững về các mặt xã hội, kinh tế và môi trường.

Từ năm 2004, CERDA đã quản lý, thực hiện các dự án phát triển cộng đồng, thúc đẩy sự tham gia toàn diện của người dân, đặc biệt ưu tiên các nhóm thiệt thòi, nhóm yếu thế thông qua các hoạt động thúc đẩy dân chủ cơ sở, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bình đẳng giới, thực thi pháp luật hướng tới quản trị cộng đồng tốt, sinh kế bền vững, thích ứng và giảm thiểu biến đổi khí hậu, sử dụng tài nguyên thiên nhiên bền vững. Trung tâm còn tham gia các mạng lưới, phối hợp thực hiện hoạt động chung, các nghiên cứu, hội thảo nhằm trao đổi các bài hoc kinh nghiệm, sáng kiến. Sự hợp tác đã giúp các tổ chức cùng hưởng lợi, thúc đẩy sự đổi mới của tổ chức và đối thoại chính sách.

Ngoài ra, Trung tâm còn nhận được sự hỗ trợ quý báu và sự hợp tác hiệu quả của các tổ chức và chuyên gia trong nước và quốc tế trong lĩnh vực phát triển thông qua các hoạt động mạng lưới, hoạt động hợp tác và đồng thực hiện dự án như đã thực hiện dự án với SRD hiện nay.

Tại hai xã Đức Lương và Phú Cường của tỉnh Thái Nguyên, với sứ mệnhhỗ trợ thúc đẩy nhóm dễ bị tổn thương, dân tộc thiểu số, phụ nữ và trẻ em tham gia hiệu quả, bình đẳng và đóng góp vào đời sống chính trị, kinh tế và xã hội, CERDA hỗ trợ xây dựng các tổ tự quản và các hợp tác xã sản xuất chè an toàn. CERDA hỗ trợ nâng cao năng lực toàn diện cho các nông dân chủ chốt trong các tổ nhóm và giới thiệu các mô hình sinh kế hướng tới cung cấp các sản phẩm sạch ra thị trường.

 

Trung tâm Vì sự Phát triển Bền vững Miền núi (CSDM)

 

Trung tâm Vì sự Phát triển Bền vững Miền núi (viết tắt là CSDM) thành lập năm 2000, là một tổ chức hoạt động phi lợi nhuận thuộc Hội Địa chất Việt Nam trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), giấy phép hoạt động do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường cấp.

Trung tâm bắt đầu thực hiện các dự án phát triển, xoá đói giảm nghèo từ năm 1998 tại Lạng Sơn. Các hoạt động của Trung tâm tập trung vào: (i) nâng cao năng lực cho cán bộ và cộng đồng người dân tộc để họ có thể tự giải quyết những khó khăn, phát huy những thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội tại địa phương; (ii) hỗ trợ bảo tồn tài nguyên thiên nhiên trên cơ sở các tri thức và văn hoá truyền thống dân tộc kết hợp với khoa học kỹ thuật tiên tiến; (iii)  hỗ trợ đồng bào dân tộc xoá đói giảm nghèo trên cơ sở sử dụng hợp lí và bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên (đất, nước, rừng); (iv) hỗ trợ các mong muốn và hoạt động giữ gìn và phát huy văn hoá và bản sắc dân tộc; (v) nâng cao năng lực cho cán bộ của Trung tâm nhằm đáp ứng một cách có hiệu quả và bền vững những yêu cầu, mong muốn của đồng bào các dân tộc và những nhóm người chịu thiệt thòi trong xã hội.

Với “mong ước những người thiệt thòi và người dân tộc thiểu số có thể thực hiện quyền của họ để có được một cuộc sống với chất lượng tốt hơn, giữ gìn và lưu truyền lại cho con cháu văn hóa truyền thống của mình. Tất cả những người dân tộc thiểu số sẽ tự hào về bản sắc văn hóa dân tộc của dân tộc mình và tự tin trong cuộc sống chính trị, kinh tế, xã hội và môi trường”, CSDM đang tích cực triển khai các hoạt động dự án trên địa bàn hai xã Tân Sơn và Nà Mèo của huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình. CSDM đã hỗ trợ hình thành các tổ chức cộng đồng và xây dựng đội tự quản tại các thôn, hỗ trợ nâng cao năng lực toàn diện cho các nhóm và hỗ trợ kĩ thuật, tín dụng phát triển các mô hình sinh kế đa dạng./.