Quản trị cộng đồng

cau-chuyen-co-so quan-tri-cong-dong Nội dung liên quan: tổ tự quản, câu lạc bộ sinh kế cộng đồng, hợp tác xã, dân chủ cơ sở, đối thoại chính sách.


Dân chủ cơ sở- Hương ước và luật tục bản làng

Xóm Bò Liêm trước năm 1998 là một đội sản xuất thuộc xóm Bò Báu, xã Bao La, huyện Mau Châu, tỉnh Hòa bình, lúc đó có khoảng 56 hộ gia đình, từ 01 tháng 7 năm 1999 thì được tách thành xóm Bò Liêm xã Tân Sơn. Hiện nay xóm có 86 hộ, 328 nhân khẩu. Có 4 dân tộc là Thái, Mường, Dao, Kinh cùng nhau sinh sống và được lập thành 2 đội sản xuất (chia theo đặc điểm cụm dân cư). Đời sống của người dân chủ yếu dựa vào nông lâm nghiệp. Người dân có truyền thống giúp đỡ tương trợ lẫn nhau trong các công việc đồng áng, các công việc chung của xóm làng như việc cưới, việc tang…